HISTORIJAT OSNOVNE ŠKOLE "GRIVICE"

HISTORIJAT ŠKOLE

Slika

Historijat Osnovne škole "Grivice"

Osnovna škola "Grivice" ima bogatu i značajnu historiju koja seže unazad do 10. oktobra 1952. godine kada je osnovana kao mala škola sa jednom učiteljicom. Smještena u naselju Grivice, nedaleko od grada Banovići, škola je u početku služila lokalnoj zajednici.

Godine 1981. škola je premještena u grad Banovići, što je označilo novu fazu u njenom razvoju. Međutim, tokom perioda ratnih stradanja, od 1992. do 1995. godine, naša zemlja, kao i naša škola, suočila se sa ozbiljnim izazovima. Prostorije škole "Grivice" su tokom rata korištene od strane svih škola na području opštine Banovići, služeći kao utočište za izbjeglice naše opštine i izbjeglice iz Srebrenice i Podrinja.

Tokom godina, Osnovna škola "Grivice" prolazila je kroz promjene imena. Originalno nazvana isto kao danas, tokom 80-ih godina nosila je naziv narodnog heroja "Fadil Šerić" Grivice. Nakon posljednjeg rata 90-tih godina, škola je ponovo dobila naziv Osnovna škola "Grivice".

U posljednjih nekoliko godina, kroz različite projekte i donacije, škola je prošla kroz obnovu i preporod.
 
Osnovna škola "Grivice" ostaje posvećena pružanju kvalitetnog obrazovanja i razvoju svoje zajednice.

0 0
© 2024 grivice.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR