UPOSLENICI 2023/2024.

UPRAVA ŠKOLE

Direktorica škole: Elvira Jusić 

E-mail: os.grivice@montk.gov.ba

Telefon: 035/871-150 

 

Sekretar škole: Mirza Modrić

E-mail: os.grivice@montk.gov.ba

Telefon: 035/871-151

 

Finansijski službenik: Fata Jahić

E-mail: os.grivice@montk.gov.ba

Telefon: 035/871-151

 

Pomoćnik direktora: Biljana Ristić

Pedagogica: Samira Lugavić

Pedagogica (PŠ Oskova): Mersida Smajlović

Defektolog-oligofrenolog: Mirela Burgić
 

Bibliotekar: Izet Muratović

Bibliotekar: Enisa Kurtić

Administrativni službenik: Amela Mehmedanović

 

RAZREDNA NASTAVA


 1.   Nevresa Avdić 
 2.   Selma Kudumović
 3.   Amira Ahmetović    
 4.   Edisa Dostović 
 5.   Mirsada Galamić
 6.   Admira Kurtić
 7.   Nadina Lapandić
 8.   Fahir Terzić
 9.   Larisa Šabanović
 10.   Eniz Gabeljić
 11.   Fatima Muminović
 12.   Ibrahim Rizvić
 13.   Aida Konaković
 14.   Farzeta Gutić
 15.   Elvira Kadić
 16.   Amela Kavazović
 17.   Ismet Husanović

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik i književnost
Nermina Nazibegović              
Aida Horvat                         
Amra Rustemović - Ušćuplić 
Sanela Tokić   
Engleski jezik
Dragana Dervišević           
Selma Lapandić               
Emina Fajić                      
Inela Lugavić                         
Saida Selimović                     
Njemački jezik
Nesmina Mujkić                      

Amela Bešić                     
Turski jezik    
Elma Efendić               

Matematika           
Bahrija Ćulah                      
Hermina Sušić                       
Elvira Kamber                       
Suljo Imširović   
Fizika
Nevresa Mešković                  
Mevlida Glibanović                  
Nihada Halilović 
Biologija
Zijad Alajmović                       
Edisa Ikanović 
Hemija
Hilda Alić                               
Adisa Hidić   
Geografija
Zlatija Mešanović                  
Adisa Nuhanović   
Historija
Meliha Salihović                     
Almira Rahmanović                 
Eldina Mujić 
Sifa Junuzović
Građansko obrazovanje
Nermin Delagić           
Likovna kultura
Dževad Dobrnjić                             
Muzička kultura
Mevludin Šabanović                
Mirza Morankić     
Informatika
Zumreta Saletović                  
Emira Dostović                         
Rabija Jamaković     
Tehnička kultura
Suada Kevrić                            
Enisa Lapandić           
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Munib Birparić                          
Biljana Ristić                            
Sanja Vejzović               
Vjeronauka
Edvin Behaderović                  
Samira Jahić                           
Medhija Husić-Muhamedbegović
Religijska kultura

Edina Srabović     
Asistent u nastavi
Amra Kukić                           

 

MUZIČKA ŠKOLA

Harmonika 
Vedad Zulić

Gitara
Aldin Čergić

Klavir
Emir Kasumović
Almir Čamdžić
Benjamin Ikanović
Edin Turić

Teoretska nastava
Sabahudin Šabanović
Mirza Morankić
0 0
© 2024 grivice.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR